Język angielski w edukacji przedszkolnej

Wielu rodziców żywi obawy dotyczące włączania w program nauczania zbyt wcześnie zbyt wymagających elementów.  Takich, jak na przykład nauka języka obcego. Tymczasem język angielski w edukacji przedszkolnej zdecydowanie różni się od tego, do którego sami przywykliśmy w szkolnych ławkach.

Jak to się robi?

Najważniejszą różnicą jest podejście do dziecka – jego uwagę uzyskuje się nadając nauce formę zabawy, często połączonej ze śpiewem lub tańcem. Żywiołowa forma przekazywania wiedzy sprawia, że dziecko nie jest znudzone i przyswaja informacje w sposób naturalny.

Badania naukowe przeprowadzone w ramach projektu Language Rich Europe wyraźnie wskazują, że kilkuletnie dzieci uczą się języków obcych znacznie szybciej niż dorośli, a język angielski w edukacji przedszkolnej i kształtowanie kompetencji komunikacyjnych już na tym etapie rozwoju są nie do przecenienia.

Język angielski w edukacji przedszkolnej - Lingualand

Różnice między przedszkolem a szkołą

Podczas gdy idąc do szkoły dziecko staje się uczniem i zaczyna się od niego wymagać określonych zachowań – zwracania uwagi na poprawny szyk słów oraz odpowiadania pełnym zdaniem, język angielski w edukacji przedszkolnej skupia się przede wszystkim na tym, by dziecko zaczęło mówić. Poprawność oraz doskonalenie form pozostaje mniej ważne, a nawet niewielkie postępy są świętowane jako sukces. To zachęca dzieci nie tylko do poznawania języka, ale również innych kultur. Dzięki połączeniu nawet kilku poznanych słów z odpowiednią gestykulacją i mimiką, dzieci mówiące w obcym języku są w stanie się ze sobą porozumiewać.

To prowadzi do wplatania poznanych angielskich zwrotów w zabawę z rówieśnikami również poza godzinami zajęć z języka obcego, a więc równocześnie do ich utrwalania i rozwijania ciekawości kolejnych.

Dzieci korzystające z takiej formy nauki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej nie doświadczają blokady językowej, z którą zmierzyć się muszą starsi uczniowie – spontaniczne mówienie i zestawianie ze sobą form gramatycznych pozostaje zabawą, nie niosącą ze sobą znamion jakiegokolwiek stresu.

Ważne jest, by pomóc dziecku utrzymać tę formę swobody językowej jaką gwarantuje języka angielski w edukacji przedszkolnej. Dzięki temu pociecha rozwinie nie tylko umiejętności językowe, ale również nie zgaśnie w nim nieustająca ciekawość świata i innych kultur.

0 Komentarze

Napisz komentarz

Tówj adres e-mail nie będzie widoczny